سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انا اشئلوکم

مثل گلها باشیم زیبا باشیم


با وفا باشیم و پر احساس


مثل باران باشیم پاک باشیم


زلال باشیم و پر از طراوت


مثل آفتاب باشیم پر از حرارت


پر نور باشیم و دل فریب


مثل دریا باشیم بیکران و بزرگ


پر تلاطم باشیم و گاهی آرام